top of page

Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae

p

Coat of arms

Skype_Picture_2021_09_19T20_23_28_617Z.jpeg

Założyciel i Opieka duchowa:
o. Bartłomiej, Paulin


Kim sa Paulini...
Zakon Ojców i Braci Paulinów (Paulini) powstał w XIII wieku na Węgrzech z rozproszonych pustelników, których w jedną wspólnotę zebrał bł. Euzebiusz z Ostrzychomia. Za patrona wybrali oni św. Pawła z Teb uważanego za pierwszego pustelnika. Od niego wzięła się pełna nazwa Zakonu: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Zakon szybko rozprzestrzenił się na Węgry i inne kraje ówczesnej Europy. Do Polski Paulini przybyli po raz pierwszy w 1382, na prośbę księcia Władysława Opolczyka, by pielęgnować i strzec cudownego obrazu Matki Bożej umieszczonego na Jasnej Górze w Częstochowie. Historia Paulinów w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się w 1955, kiedy w Doylestown (PA) ojcowie założyli pierwszy klasztor i maleńką kaplicę Matki Bożej. W 1966 konsekrowaną nową świątynię  pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Klasztor w Doylestown stał się domem macierzystym amerykańskiej prowincji Zakonu. Tam też Paulini posługują pielgrzymom, którzy odwiedzają sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

źródło; https://czestochowa.us/pl/o-nas/zakon-paulinow/

Módlmy się za naszych kapłanów.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. 

Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni.Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie.

Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen. Maryją matko Boga i nasz, módl się za nami. 

Skype_Picture_2021_10_06T02_34_13_558Z - Copy - Copy.jpeg
bottom of page