top of page
 Jasnogórskie Wspólnoty Rycerzy -niewolników Maryi
Pierwszych Sobót Miesiąca 

 
D0081034-1030x687.jpg

W Objawieniach w Fatimie, jak również  w Gietrzwałdzie, Maryja prosiła o codzienne odmawianie Różańca świętego. Wzywała także do pokuty i nawrócenia!

W naszej wspólnocie codziennie odmawiamy Różaniec  św. o godzinie 20:00.

\

W liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” św. Jan Paweł II wzywał rodziny do ożywienia tradycji Różańca rodzinnego. Modlitwa ta bowiem umacnia miłość i wewnętrzną jedność rodzin. ,,Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego” (n. 41).


Obietnice Różańca Św. – dane przez Maryję błogosławionemu Alanowi de Rupe:
1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Zachęcamy młodzież i dorosłych, do włączenia się razem z nami w Żywy Różaniec.

Same słowa poświęcenia, choćby najbardziej uroczyste to nie wszystko, trzeba czynem wypełnić to, co się ślubowało. A czy rzeczywiście cała Polska jednoczy się przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty? Trzeba wzajemnej troski, przypominania, budzenia sumień. Uwrażliwiał nas na to św. Jan Paweł II, kiedy to po akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Fatimie w 1982 roku wołał:

„Akt ten został ponowiony raz jeszcze. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.

Aby wypełnić prośbę Maryi dotyczącą wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu w Pierwsze Soboty Miesiąca, należy pokazać prawdziwy wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona najlepszą i najczulszą Matką, ale też Potężną Królową Nieba i Ziemi, która bezlitośnie miażdży szatana.

DSC03720_edited.jpg
8D279D78-53D9-494C-B6C8-00E4EC011170.jpg

Krótko o nas…

Braciach Rycerzach z Jasnogórskiej Wspólnoty Rycerzy-Niewolników Maryi Jesteśmy męską wspólnotą Maryjną, w różnym przedziale wiekowym, która zrodziła się w odpowiedzi na nawoływania i prośby Matki Bożej Fatimskiej do nieustającej modlitwy różańcowej o nawrócenie grzeszników, o łaskę pokoju i pojednania miedzy narodami, ludami, w ogniskach domowych, rodzinnych i w sumieniach ludzkich, między Bogiem a człowiekiem. Naszym jedynym orężem jest różaniec, nasza duchowa broń, gdzie pod wodzą Św. Michała Archanioła chcemy pokonywać zło i grzech szerzący się w nas i wokół nas.

image

Zapraszamy!

"By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat."

„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.)

023836_AASW_rozaniec_ratunkiem_83.jpg.webp
bottom of page