top of page

5 Marzec 2022, Pierwsza Sobota Miesiąca

Po raz III w tym roku spotykamy się na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, aby adorować Przenajświętszy Sakrament, wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się o pokój na świecie oraz przepraszać za grzechy nasze i święta całego.


 
Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom Benedykt XVI, Rzym 2011

 

Modlitwę naszą zaczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie drogą krzyżową Pana Naszego Jezusa Chrystusa, krótką przerwą na posiłek, a na koniec adoracja przed Najświętszym Sakramentem, różaniec i Msza Święta.


Dziękujemy i Bóg zapłać wszystkim za udział.

 

Co się musi jeszcze stać? Czy wojna, epidemia, kataklizmy i zagłada narodów to jeszcze za mało?


Maryja prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji, Jej Niepokalanemu Sercu i o nabożeństwo wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Druga część prośby pozostaje wciąż niewypełniona. Pierwszą część prośby Maryi wypełnił św. Jan Paweł II, druga wciąż pozostaje przez ludzkość niespełniona. Wobec sytuacji wojny na Ukrainie, która może przerodzić się w konflikt światowy, nie zwlekajmy, codziennie odmawiajmy różaniec, podejmijmy nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca! Maryja w Fatimie mówi do nas wprost „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. (…)”.

-Co się musi jeszcze stać, aby człowiek, przyjął Bożą receptę i wypełnił prośbę Maryi. Wszyscy chcemy pokoju, dobra, sprawiedliwości, co się musi jeszcze stać, abyśmy nie byli głusi na to do czego wzywa nas Niebo. Matka Boża podczas objawień w Fatimie zapowiedziała m.in. że za pontyfikatu Piusa XI wybuchnie II wojna światowa, i tak się stało. Maryja powiedziała, że błędy Rosji rozlewające się po świecie, będą wywoływać wojny, cierpienia, cale narody zginął. I to się dzieje. Jednak Maryja mówi jednocześnie, że jeśli ludzie spełnią Jej życzenia, Rosja się nawróci, zapanuje pokój i przyjdzie zwycięstwo, czyli triumf Niepokalanego Serca- akcentuje ks. dr Krzysztof Czapla SAC dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem. Jeżeli kochamy Maryję, powróćmy do treści orędzie fatimskiego. Jan Paweł II z biskupami całego katolickiego świata, poświęcił już świat, Rosję, Niepokalanemu Sercu, zgodnie z Jej prośbą.


Teraz nasza kolej Wezwaniem dla nas wszystkich pozostaje druga część prośby Maryi. Niestety bardzo często się ją pomija, sugerując, że gdyby Papież tak jak pragnęła Maryja poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu, Rosja by się nawróciła i przestałyby się na świat rozlewać jej błędy, których konsekwencją są wojny, cierpienie, brak pokoju. Dlatego wiele osób twierdzi, że akt, nie został uczyniony tak jak Matka Boża o to prosiła. Jednak jest to mylne twierdzenie. Sama Łucja potwierdziła, że został on wypełniony zgodnie z wolą Matki Bożej.

-W tym miejscu musimy bardzo mocno uzmysłowić sobie, że Maryja prosi o poświęcenie i wynagrodzenie. Gdyby prosiła tylko o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu, to moglibyśmy oczekiwać, że akt dokonany przez Papieża będzie skutkować pełnym nawróceniem Rosji. Prośba dotyczy poświęcenia i to zostało dokonane, ale prośba zawiera także drugi element skierowany do nas. Maryja jednoznacznie prosi i mówi co mamy uczynić- podkreśla ks. dr Krzysztof Czapla SAC. Bóg nie wymaga od nas heroizmu. Wymaga niewątpliwie pewnej ofiary, podjęcia duchowego wysiłku, który jest w bezpośrednim zasięgu każdego z nas, bez wyjątku.

-Mamy odpowiedzieć w swoim sercu czy kocham Maryję, jeśli tak, miłość rozpoznaje się po tym czy słucham swoją mamę. A Ona do nas mówi odmawiajcie codziennie różaniec i wynagradzajcie w pierwsze soboty miesiąca- tłumaczy ks. dr Krzysztof Czapla. Zatem jeśli kochamy Maryję, odmawiamy różaniec codziennie, a w pierwszą sobotę stajemy by wynagradzać za grzechy Niepokalanemu Sercu.


Najcięższa herezja -Pamiętajmy, że nawrócenie nie znaczy, że Rosja będzie katolicka, nawrócenie jest zerwaniem z grzechem. Największym grzechem Rosji, jak powiedział Ojciec Święty Pius XII, jest programowo szerzona najcięższa herezja XX wieku- ateizm. Z ateizmu wynika polityka, która nie liczy się z człowiekiem, jego godnością. Chcemy innej Rosji, innego świata? Wiemy co mamy robić, bo mówi nam o tym samo Niebo- podkreśla ks. dr Krzysztof Czapla. Ojciec św. Jan Paweł II powiedział, poświęcając świat Niepokalanemu Sercu: „Stary świat gnębi nas i budzi w nas lęk, spraw by nadszedł nowy, lepszy świat.”

-Jeżeli tego chcemy, to od dziś codzienny odmawiajmy różaniec, a w pierwszą sobotę podejmujmy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi- wzywa ks. dr Krzysztof Czapla SAC.


Warunki nabożeństwa 10 grudnia 1925 roku Maryja w Pontevedra przekazała Siostrze Łucji wskazania dotyczące nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Podała warunki jego wypełnienia są to: spowiedź św., różaniec, kwadrans medytacji, przyjęcie komunii św. Bardzo ważnym elementem nabożeństwa jest intencja wynagradzająca! Podczas najbliższego nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca wspominana będzie 100. rocznica wysadzenia pierwszej kapliczki objawień w Fatimie w Cova da Iria.

-To są znaki, które pokazują obecność, realność zła. Walczymy nie z człowiekiem, walczymy ze Złem, które zawsze chciało i nadal do tego dąży by zniszczyć wszelką świętość, usunąć ślady Maryi, bo Ona mówi co jest ratunkiem dla świata, i w jaki sposób możemy walczyć ze Złem- zaznacza ks. dr Krzysztof czapla SAC. Jest to jednocześnie rocznica cudownego ocalenie figury Matki Bożej Fatimskiej, która nie uległa wówczas zniszczeniu. Kaplica została wysadzona nad ranem 6 marca 1922 roku. Odbudowano ją, a ponownie do kultu oddano 13 stycznia 1923 r. –To też świadectwo na to, że Maryja zawsze zwycięża!https://pierwszesoboty.pl

59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zgromadziliśmy się ponownie w Pierwsza Sobotę miesiąca żeby wypełniać obietnice naszej Najświętszej Niepokalanej Matce Fatimskiej wynagradzając jej zranione serce naszymi grzechami i całego świata .

bottom of page