top of page

Święte niewolnictwo.

Mar 23, 2023

Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce panować w świecie.

„Gdzie jest źródło zawierzenia Maryi? – Na Krzyżu. W najbardziej uroczystym momencie dzieła Zbawienia, tuż przed swoją śmiercią za zbawienie świata, Jezus powiedział do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do umiłowanego ucznia: „Oto Matka Twoja”. Tekst ten kończy się słowami: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27). Czyli ten umiłowany uczeń wypełnił Testament z Krzyża. Wolą Pana Jezusa jest, aby każdy Jego uczeń przyjął Maryję do swojego życia i pozwolił Jej na wychowanie nas na nowego człowieka, według wzoru Jej Syna. To jest misja Maryi nadana jej przez Jezusa: być naszą Matką. Relacja z Maryją jest dwustronna, nie tylko Ona przyjmuje nas za swoje dzieci, ale także my przyjmujemy Ją za naszą Mamę. I to jest właśnie zawierzenie.”

 

CO TO JEST ODDANIE SIĘ MARYI?

Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko odzywają się do Niej modlitwą „Zdrowaś Maryjo”, czy jakimś aktem strzelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się do Niej codziennie odmawiając różaniec? To stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do żywego różańca, czy wstępują do zakonu poświęconego Jej czci. To wysoki stopień związania się z Nią. Ale najwyższym z wszystkich jest całkowite oddanie Jej siebie na własność. Kto oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę (cierpienie). Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. Uczucia, by jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać.

Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzież, zegarek, pióro, mieszkanie, wszystko co mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest Jej własnością i za Jej zgodą. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się takiego oddania, zastanów się, czy nie masz do Maryi za mało zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam i wszystko, co do ciebie należy, staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i twoja przyszłość została złożona w Jej ręce.bottom of page