top of page

W niewolę Maryi

Mar 23, 2023

Święte niewolnictwo.

Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce panować w świecie.

Święte niewolnictwo.
bottom of page